VLXX, Một chuyến đi công tác được chung phòng với nữ quản lý chân dài, thì sẽ khiến người ta động tâm, làm ra những điều mà nhiều anh đồng dâm mong muốn.