Phim XXX, Giờ đây không chỉ giới giải trí mới có màn đen, mà ngay cả trong trường học cũng có màn thầy giáo và nữ sinh làm tình với nhau mà không ai biết.